29 May 2024

Przemiany metaboliczne: anabolizm i katabolizm

Rozpoczynając treningi, większość osób sięga po literaturę fachową lub po prostu szuka informacji w Internecie. Dotyczy to zarówno zestawów ćwiczeń, jak również prawidłowej diety, znakomicie wspomagającej efekty działań. W trakcie lektury często mogą się spotkać z pojęciami procesów anabolicznych i katabolicznych. Wiedza o nich jest niezbędna do prawidłowego zrozumienia czytanych tekstów.
Oba wymienione procesy są przemianami metabolicznymi, czyli związanymi z funkcjonowaniem komórek, jak i całego organizmu. W trakcie obu z nich możliwe są przemiany materii i energii. Jednakże przebieg i reakcje biochemiczne zachodzące w ich trakcie są zupełnie odmienne.
Katabolizm polega na rozpadzie związków złożonych, będących nośnikami energii, na związki proste. Zazwyczaj są to przemiany egzoenergetyczne, czyli takie, w czasie których energia jest uwalniana. Powstałe produkty zawierają więc mniej energii niż substraty z których powstały.
Anabolizm jest odwrotnością katabolizmu. Oznacza to, że w trakcie tego rodzaju przemian następuje synteza prostych związków chemicznych w bardziej złożone. Są one endoenergetyczne, czyli wymagają dostarczenia energii, aby reakcja mogła być podtrzymana. Kumulują one energię, która jest magazynowana w powstałych produktach.

Previous post Metabolizm – co to takiego jest?
Next post Regularne posiłki a metabolizm.